Við erum leiðandi í endurvinnslu brotajárns á Íslandi.

37.727 tonn

Móttaka af málmum árið 2019

3.312 tonn

Móttaka af hjólbörðum árið 2019

1.960

Afskráð ökutæki árið 2019

Endurvinnsla & umhverfið

Sterkir í brotajárni

Á nútíma öld er endurvinnsla mikilvæg. Að loknu ferli hjá Hringrás fer pressaður bíll í útflutning þar sem efnin eru tætt niður, flokkuð og endurnýtt. 

Samstarfsaðilar okkar í Evrópu sjá um að endurvinna alla málma og plastefni með bestu mögulegu tækni. 

Endurvinnsluhlutfall efna úr bílum sem fargað er hjá Hringrás er með því hæsta sem gerist í heiminum.

HEFUR BÍLLINN ÞJÓNAÐ SÍNUM TILGANGI?

Fáðu greitt fyrir ónýta bílinn og Hringrás sér um ferlið við að farga honum frá upphafi til enda.
Þjónusta Hringrásar

Við hjálpum þér að endurvinna

Móttaka Hringrás

Móttaka

Hringrás tekur á móti öllum málmum til endurvinnslu auk þess að vera viðurkenndur aðili til móttöku á notuðum hjólbörðum og rafgeymum.

bg-temp2 (1)

Förgun og flutningur

Hringrás hefur mikla og víðtæka reynslu af því að rífa úreld skip og mannvirki, fjarlægjum brotajárn ásamt því að taka á móti bifreiðum í endurvinnslu.

Opinn Gámur

Komum til þín

Hringrás hefur til umráða færanlegar endurvinnslustöðvar og gámabíla sem auðvelda alla meðhöndlun og vinnslu.

Tökum á móti allan sólarhringinn

Hægt er að losa málma, heimilistæki og hjólbarða allan sólarhringinn í gám sem er fyrir utan hliðið á móttökustöð okkar í Klettagörðum 9.

Hringrás

Umhverfisstefna og markmið

Hringrás hefur sett sér markmið um að vinna með markvissum og mælanlegum hætti að því að lágmarka umhverfisáhrif starfseminnar auk þess að hafa hugmyndir um sjálfbæra þróun að leiðarljósi.

Umhverfið

Að þekkja áhrif starfseminnar á umhverfið og stuðla þannig að betra umhverfi.

Frumkvæði

Að hvetja til virðingar við umhverfið, sýna fyrirhyggju og frumkvæði til að leggja sitt af mörkum.

Innkaup

Velja að versla vörur og þjónustu sem er umhverfisvæn, umhverfismerkt og/eða endurunnin.

Nýting

Að stuðla að betri nýtingu auðlinda, minni sóun hráefna og aukinni endurnýtingu og endurvinnslu.